Hva skal vi med Hæren?

KRONIKK
Themes
Sikkerhetspolitikk  Forsvar
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar