Hvem har tid til å delta?

Kronikk
hvemhartid.png
Summary:

I forrige uke satte Cecilie Hellestveit fra Folkerettsinstituttet på klumsete vis i gang en ny debatt om internasjonaliseringen av norske universiteter. Kort oppsummert argumenterte hun for at det norske offentlige ordskiftet svekkes av at utenlandske forskere fyller de akademiske stillingene i landet og verken ønsker eller evner å bidra til samfunnsdebatten. I stedet for å starte en diskusjon ble debatten avsporet av rektoren ved NMBU, Curt Rice, som enda mer klumsete svarte med å kreve at Hellestveit burde beklage, og at journalister burde slutte å sitere henne. Ikke overraskende har dette ført til høylytte forsvar for ytringsfriheten. Som utenlandsk akademiker har jeg forståelse for Rices følelsesmessige reaksjon, men Hellestveits argument bør heller utfordres enn å sensureres.

  • Published year: 2021
  • Page count: 2
  • Language: Norsk
  • Journal: Klassekampen
  • URL 1: https://klassekampen.no/utgave/2021-10-02/hvem-har-tid-til-a-delta
  • URL 2: https://khrono.no/norsk-samfunnsdebatt-berikes-av-internasjonale-perspektiver/617322
  • URL 3: