Intet nytt under solen?

KRONIKK
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Summary:

Artikkelen er et tilsvar til Øyvind Østeruds a angrep på det han kaller “den postmoderne fagkritikken” innen samfunnsfag og humaniora. Artikkelen tar hovedsakelig fatt på påstanden om at postmoderne innsikter ikke bringer noe nytt, men kritiserer også argumentet hans om at relativismen er det viktigste fellesstrekket hos postmodernistene.

  • Published year: 1997
  • Full version:
  • Language: Norsk, bokmål
  • Pages: 361 - 363
  • Volume: 14
  • Booklet: 4
  • Journal: Nytt Norsk Tidsskrift