Kina balanserer i bomberegnet

Screenshot 2023-08-09 at 14.40.10.png
Summary:

Invasjonen av Ukraina stiller Kina overfor dilemmaer de hadde håpet å unngå. Det kan føre til at Kina demper sin viktige økonomiske støtte til Putin.

  • Published year: 2022
  • Language: Norsk
  • Journal: NRK