Krigens vitenskap - en innføring i militærteori

BOKANMELDELSE
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

  • Published year: 2013
  • Language: Norsk, bokmål
  • Pages: 452 - 459
  • Volume: 71
  • Booklet: 3
  • Journal: Internasjonal Politikk