L’architecture de sécurité intérieure burkinabé face à la gestion d’une crise multidimensionnelle

Rapport
Screenshot 2022-05-24 at 11.04.57.png
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Midtøsten og Nord-Afrika  Afrika  Konflikt  Sårbare stater  Opprørsgrupper
Written by

Niagalé Bagayoko

African Security Sector Network Chair

Mahamoudou Savadogo

Forsker

Summary:

Den flerdimensjonale krisen som Sahel har vært gjennom siden 2012, har i hovedsak blitt møtt militært. Det er imidlertid like viktig å se på rollen som de interne sikkerhetsstyrkene spiller for å håndtere usikkerhet. I denne forbindelse er Burkina Faso et spesielt interessant case. Overfor den maliske krisen som sprer seg, samt økningen av voldelige angrep på både statlige representanter og sivile, står Burkina Faso overfor enorme sikkerhetsutfordringer. Landet har derfor blitt tvunget til å revurdere sine tilnærminger til forsvarspolitikk, kampen mot terrorisme og subregional sikkerhet, men også sin oppfatning av offentlig sikkerhet, i en kontekst der truslene nå både er lokale og eksterne. «Nærpoliti» eller «community policing» har fått en sentral plass i Burkina Fasos tilnærming for å håndtere de nevnte sikkerhetsutfordringer.