Liberal fred

Popular scientific article
Themes
Sikkerhetspolitikk  EU
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Summary:

De siste årene har EU blitt en langt viktigere aktør i internasjonal politikk. Tidligere var EUs fredsoppgave å hindre at den europeiske fortiden gjentok seg. I dag er unionen i økende grad en forsvarer av liberale verdier og den internasjonal rettsordenen. I Norge har ikke denne sikkerhetspolitiske siden stått sentralt i EU-debatten. Men det bør den gjøre nå.

  • Published year: 2020
  • Page count: 1
  • Language: Norwegian
  • Journal: Liberal.no
  • URL 1: https://www.liberal.no/artikler/2020/liberal-fred
  • URL 3: