Livet ved Havet (Life along the Ocean)

Populærvitenskapelig artikkel
Blaatt-kompass_large.png
Summary:

Folks relasjoner til havet er av ulik karakter, og de utvikles over tid. Havet er blant annet matfat, levevei, transportåre, kultur, historie og kilde til rekreasjon. De mange ulike havrelasjonene reflekteres i formelle institusjoner, for eksempel konvensjoner og regler, og i mer uformelle størrelser som verdier og normer. Det handler om lokalsamfunn, urfolk, tradisjoner, rettigheter og kunnskaper, om kunst, kultur og estetikk. Det handler også om matauk, næringsgrunnlag og industri, om helse, kjønn og livskvalitet.

Budskapet i rapporten The Human Relationship with our Ocean Planet (HLP) (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy) er at vi ved å ta hensyn til og bygge på hele repertoaret som relasjonene og institusjonene til sammen representerer, vil være bedre rustet til å utforme en bærekraftig og rettferdig havøkonomi som er fundert på en bred forståelse av livskvalitet
Forfattere: Kathrine Tveiterås, Svein Jentoft, Sverre Johansen, Elana Wilson Rowe, Sven-Roald Nystø

  • DOI: ISBN 978-82-93806-08-0
  • Page count: 6
  • Language: Norsk
  • Title of book/report: Blått Kompass: Stø kurs mot bærekraft i norske havnæringer
  • Part description:
    Kapittel 11
  • URL 1: https://www.havarktis.no/rapporter/rapporter/blatt-kompass/livet-ved-havet
  • URL 3: