Local and Global Aspects of Coal in the ASEAN Countries

Book title: Handbook of Sustainable Politics and Economics of Natural Resources

Academic chapter
Screenshot 2022-05-31 at 13.00.34.png
Themes
Økonomisk vekst  Regional integrasjon  Utviklingspolitikk  Asia  Klima  Energi  Styring  Internasjonale organisasjoner
Written by

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Aidai Isataeva

Tidligere ansatt

Haakon Fossum Sagbakken

Tidligere ansatt

Summary:

De siste tiårene har kullutvinning og kullkraft vokst raskt i Sørøst-Asia. Kull spiller en stadig mer dominerende rolle i regionale energisystemer, svekker energisikkerheten i alle landene i regionen bortsett fra Indonesia, undergraver nasjonalt bestemte bidrag (NDCer) til Paris-avtalen, og forsterker eksisterende politiske motsetninger. Forbruk av kull har velkjente konsekvenser for folkehelse, landbruk, vannsikkerhet og økonomi. Mange av disse blir forsterket i Sørøst-Asia, som er tettbefolket og har lite vind og dyrkbar jord. Paradoksalt nok fører det kortsiktige fokuset på å holde kostnader nede til betydelig langsiktig økonomisk risiko, fordi prisen på fornybar energi stadig faller, mens ASEAN-landene fortsetter å investere i kullkraft.