Luftmaktseminar

Seminar
Per Erik seminar.PNG
Themes
Norden  Forsvar
Written by
Summary:

Luftmaktseminar på Forsvarshøgskolan i Stockholm i regi av Kungliga krigsvetenskapsakademien.

  • Published year: 2022
  • Language: Svensk/norsk
  • Event type: Seminar
  • Event date: 18. mai 2022
  • URL 1: https://kkrva.se/flygbaser-och-basering-av-flygstridskrafter/
  • URL 3: