Når krig blir hverdag

Popular scientific article
Summary:

For land som har fred som et viktig varemerke, er det påfallende mye bruk av militære midler.

  • Published year: 2020
  • Page count: 2
  • Language: English
  • Journal: Klassekampen
  • URL 1: For land som har fred som et viktig varemerke, er det påfallende mye bruk av militære midler.
  • URL 3: