Når oppdrettslaksen utkonkurrerer norske demokratiske verdier

Popular scientific article
Screenshot 2022-05-24 at 09.17.51.png
Themes
Utenrikspolitikk  Asia  Menneskerettigheter
Written by

Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Tidligere ansatt

Summary:

Norsk tilgang til det kinesiske laksemarkedet gikk på bekostning av demokratiske verdier hvor kinesiske studenter tilsynelatende ble tvunget av et statsapparat til å sikre medaljer i vintersport de ikke hadde kjennskap til.

  • Published year: 2022
  • Page count: 1
  • Language: Norsk
  • URL 1: https://agendamagasin.no/debatt/nar-oppdrettslaksen-utkonkurrerer-norske-demokratiske-verdier/
  • URL 3: