Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Tidligere ansatt

Gabriella Bolstad var koordinator og vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Forsvar og Sikkerhet på NUPI. Hun var tilknyttet Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, prosjektet Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge og et forskningssamarbeid mellom NUPI, Royal United Services Institute (RUSI) og Center for Strategic and International Studies (CSIS) vedrørende transatlantisk sikkerhet.


Publikasjoner Alle publikasjoner

 • NATO and the Invasion, One Year On
  Publication : Akademisk artikkel | 2023
  • Gabriella Kristine Kattil Bolstad

  Next year will mark 75 years since NATO was founded in 1949. The Atlantic alliance has faced many challenges over seven decades, but Russia’s war of1

  Screenshot 2023-02-24 at 13.12.48.png
 • Rakner det transatlantiske forholdet mellom USA og Europa?
  Publication : Popular scientific article | 2022
  • Gabriella Kristine Kattil Bolstad

  NATOs nye strategiske konsept vedtas om en måned. Det må fortsette å holde USA tett på Europa, men samtidig presse europeerne til å bygge opp egen fo1

 • Kan utenlandske forskere bli en trussel mot vår sikkerhet?
  Publication : Popular scientific article | 2022
  • Gabriella Kristine Kattil Bolstad

  Nye land vokser frem som kunnskapspolitiske stormakter og internasjonalt forskningssamarbeid er viktigere enn noen gang for å håndtere felles globale1

  Screenshot 2022-05-24 at 13.04.59.png
 • Når oppdrettslaksen utkonkurrerer norske demokratiske verdier
  Publication : Popular scientific article | 2022
  • Gabriella Kristine Kattil Bolstad

  Norsk tilgang til det kinesiske laksemarkedet gikk på bekostning av demokratiske verdier hvor kinesiske studenter tilsynelatende ble tvunget av et st1

  Screenshot 2022-05-24 at 09.17.51.png
 • Hvem skal "eie" Afrika?
  Publication : Popular scientific article | 2022
  • Gabriella Kristine Kattil Bolstad

  Plikt til å hjelpe NATO med å forsvare Europa og samtidig demre opp for Kina i Stillehavsregionen setter USA i en sikkerhetspolitisk spagat. Det er i1

  Screenshot 2022-03-31 at 15.20.24.png

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler