Net-zero or phase out? Stakeholder views on just transitions pathways for oil and gas in Norway

Rapport
FC6045F2624849879FC19A33173507D6[11].png
Summary:

I denne rapporten dokumenterer vi hvordan beslutningstakere og representanter for næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner (inkludert fagforeninger og miljøorganisasjoner) har skissert veiscenarier mot netto null karbonutslipp og en avviklingsvisjon for norsk olje- og gassindustri. De har utviklet disse to scenariene ved å delta i en fokusgruppe basert på en såkalt «backcasting»-øvelse.

  • Published year: 2022
  • Publisher: Fridtjof Nansens Institutt
  • Page count: 6
  • Language: Engelsk