Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Nordic partnership choices in a fierier security environment: Towards more alignment

Skrevet av

Kristin Haugevik
Forskningssjef, Forsker 1
Øyvind Svendsen
Seniorforsker
Katja Creutz
Mikkel Runge Olesen
Anna Lundborg Regnér
Jakob Linnet Schmidt

Red.

NordicPartnershipChoicesInAFierierSecurityEnvironment.png

Sammendrag:

Denne policy briefen kartlegger og sammenligner de hjemlige debattene om sikkerhets- og forsvarspolitikk i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Hva identifiseres som de viktigste sikkerhetsutfordringene, hvilke er de fremste partnerskapene og i hvilken grad presenteres nordiske strukturer som en del av løsningen? Et overordnet funn er at de nordiske landene gjør likere partnervalg i sikkerhets- og forsvarspolitikken enn for et tiår siden. Når danske, finske, norske og svenske regjeringsrepresentanter nå peker på sine viktigste sikkerhetsutfordringer og fremste partnere, har de sammenfallende referansepunkter og bruker lignende ordlyd. Det samme gjelder hvordan landene vurderer potensialet for nordisk samarbeid. Siden 2014 har da også verktøykassen for nordisk forsvarssamarbeid blitt betraktelig styrket. To begrensninger gjenstår likevel. For det første forblir nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid et supplement heller enn et alternativ til NATO. For det andre vil bruken av nordiske verktøy avhenge ikke bare av sak og kontekst, men også av de enkelte regjeringers vilje til å velge en nordisk løsning.
 • Published year: 2021
 • Publisher: NUPI
 • Page count: 4
 • Language: Engelsk

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Norden

Skrevet av

Kristin Haugevik
Forskningssjef, Forsker 1
Øyvind Svendsen
Seniorforsker
Katja Creutz
Mikkel Runge Olesen
Anna Lundborg Regnér
Jakob Linnet Schmidt