Nordic perspectives on European security: Norway

Chapter
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  NATO  Norden  EU
Written by

Maren Garberg Bredesen

Tidligere ansatt

Summary:

Hvordan tilpasser Norge seg de ulike europeiske forsvarssamarbeidsinitiativene? I hvilke grad koordinerer Norge med de andre nordiske landene i disse initiativene? Dette kapittelet diskuterer disse spørsmålen i lys av de nye sikkerhetspolitiske rammebetingelsene.

  • Full version: Les her
  • Page count: 5
  • Language: English
  • Title of book/report: Björn Fägersten (ed.): The Nordics and the New European Security Architecture
  • Part description:
    Chapter