false = not relative url Norge og europeiske sikkerhetspolitiske aktører | NUPI

Norge og europeiske sikkerhetspolitiske aktører

Book title: Nye utfordringer for europeisk sikkerhetspolitikk. Aktører, instrumenter og operasjoner

Del av bok/rapport
Themes
Sikkerhetspolitikk  Europa  Utenrikspolitikk
Written by

John Kristen Skogan

Seniorforsker Emeritus

  • Published year: 2009
  • Page count: 256
  • Language: Norsk
  • Pages: 63 - 77