John Kristen Skogan

Seniorforsker Emeritus

John Kristen Skogan er seniorforsker (emeritus), med forskerbakgrunn i nasjonal sikkerhet, forsvar og internasjonale relasjoner.

For tiden forsker han på militarisering av det ytre rom og hvilke konsekvenser bruk og utplassering av våpen der kan få. Skogan forsker også på bruk av droner i militærsammenheng og på de politiske konsekvensene dette har i ulike regioner, samt på tendenser og utfordringer knyttet til piratvirksomhet.


Utdanning

1971 Mag. art. (statsvitenskap/internasjonal politikk), Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1970- Forsker/seniorforsker/koordinator for sikkerhetspolitiske studier, NUPI

1989-1990 Statssekretær, Forsvarsdepartementet

1974-1975 Research Associate, International Institute for Strategic Studies (IISS), London

1967-1968 Vit. assistent, Forsvarets forskningsinstitutt ((FFI)

Publikasjoner Alle publikasjoner