Hopp til innhold
NUPI skole

John Kristen Skogan

Seniorforsker Emeritus

Kontaktinfo og filer

jks@nupi.no
922 20 012
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

John Kristen Skogan er seniorforsker (emeritus), med forskerbakgrunn i nasjonal sikkerhet, forsvar og internasjonale relasjoner.

For tiden forsker han på militarisering av det ytre rom og hvilke konsekvenser bruk og utplassering av våpen der kan få. Skogan forsker også på bruk av droner i militærsammenheng og på de politiske konsekvensene dette har i ulike regioner, samt på tendenser og utfordringer knyttet til piratvirksomhet.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Utenrikspolitikk

Utdanning

1971 Mag. art. (statsvitenskap/internasjonal politikk), Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1970- Forsker/seniorforsker/koordinator for sikkerhetspolitiske studier, NUPI

1989-1990 Statssekretær, Forsvarsdepartementet

1974-1975 Research Associate, International Institute for Strategic Studies (IISS), London

1967-1968 Vit. assistent, Forsvarets forskningsinstitutt ((FFI)

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner

Militarisering av det ytre rom: Karakter og bakgrunn - virkninger og begrensninger?

Gjennom flere tiår nå er militarisering av det ytre rom fra tid til annen blitt presentert og omtalt som et nytt, og stadig viktigere trekk ved den militære utvikling. Noen ganger er det blitt gjenstand for mer granskende oppmerksomhet, og da ikke sjelden også blitt advart mot. Oppmerksomheten, og særlig advarslene, tiltok blant annet i kjølvannet av president Ronald Reagans utspill i 1983 om antirakettforsvarsopplegget Strategic Defense Initiative (SDI), i nyhetsmedienes omtale ofte kalt “Star Wars”. Særlig i etterkant av tusenårsskiftet er militarisering av det ytre rom – verdensrommet – igjen blitt trukket frem som et utviklingstrekk som kan komme til å prege det fremtidige militære bilde sterkere enn før, særlig på stormaktsnivå. Og på nytt er det ofte blitt advart mot dette. Men selv om det både i omtale av og advarsler mot militarisering av det ytre rom mange ganger nevnes eksempler på slik militarisering, forblir selve begrepet fortsatt noe uklart: Hva omfatter militarisering her, og hva faller utenfor? Uklarheten har mindre med det ytre rom å gjøre, men ligger snarere i bruken av selve ordet militarisering. Også brukt på andre områder er dette et ord som lett kan bidra til uklarhet. Det brukes vanligvis for å angi at noe blir gjenstand for militær anvendelse eller innblanding og derigjennom utnyttet for militære formål. Men det er ikke alltid lett å se klare grenser for hva som i så måte med rimelighet kan kalles militarisering. Er for eksempel en sivil flyplass med militær tilstedeværelse og virksomhet der, å regne som militarisert? Eller for å sette spørsmålet om rimelighet i så måte enda mer på spissen: kan militær bruk, periodevis eventuelt omfattende militær bruk, for militære formål av et veinett for sivil ferdsel hevdes å innebære en militarisering av dette?

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Screenshot 2024-02-15 at 13.24.28.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Hvor hender det?
Militær bruk av droner er blitt stadig mer omfattende i de seinere årene.
 • Defence
 • The Middle East and North Africa
 • Asia
 • Conflict
 • Human rights
Hvor hender det?
Militær bruk av droner er blitt stadig mer omfattende i de seinere årene.
 • Defence
 • The Middle East and North Africa
 • Asia
 • Conflict
 • Human rights
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Sikkerhetspolitiske mål og virkemidler

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Terrorism at sea combating what - and how?

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

Maritime Security in Southeast Asia

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Norge og europeiske sikkerhetspolitiske aktører

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Sjørøveri: Omfang, lokalisering og former

 • Sikkerhetspolitikk
 • Sikkerhetspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Krisehåndtering : Opprinnelse, utvidelse og norsk forsvarsplanlegging

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norwegian security policy in strategic perspective

1 - 10 av 17 oppføringer