Norsk-amerikansk forsvarssamarbeid: Risikerer vi horder av amerikanske soldater på norsk jord?

Popular scientific article
Summary:

Avtalen om forsvarssamarbeid med USA møter kritikk, særlig fra den politiske venstresiden. Er påstanden om opprettelse av «amerikanske enklaver» i Norge overdrevet?

  • Published year: 2021
  • Page count: 1
  • Language: Norsk
  • Journal: Forskersonen
  • URL 1: https://forskersonen.no/kronikk-meninger-politikk/norsk-amerikansk-forsvarssamarbeid-risikerer-vi-horder-av-amerikanske-soldater-pa-norsk-jord/1916943
  • URL 3: