Ny humanitær teknologi - En kritisk forskningsagenda

OVERSIKTSART
Themes
Humanitære spørsmål
Written by

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

  • Published year: 2014
  • Language: Norsk
  • Pages: 224 - 233
  • Volume: 72
  • Booklet: 2
  • Journal: Internasjonal Politikk