Private infrastructure in weaponized interdependence

Artikkel
Review of International political Economy.webp
Summary:

Den strategiske betydningen av digital infrastruktur og andre økonomiske infrastrukturer har blitt et stadig viktigere politisk spørsmål, ikke minst i etterkant av den russiske invasjonen av Ukraina og de omfattende vestlige sanksjonene i etterkant. Selv om kontroll over denne typen infrastrukturer har potensiale til å være et effektivt politisk pressmiddel, kompliseres bildet av at infrastrukturene ofte er i hendene til private selskaper. For å bedre forstå mulighetene og begrensningene for denne typen maktutøvelse er det essensielt å sette relasjonen mellom stater og private selskaper i sentrum av analysen. Gjennom en studie av undersjøiske internettkabler viser jeg hvordan endrede markedsbetingelser tvinger gjennom en reorientering av stat-marked relasjonen, med betydning for i hvilken grad undersjøiske internettkabler kan bli strategiske maktmidler.

  • Published year: 2022
  • DOI: https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2069145
  • Publisher: Taylor and Francis
  • Language: Engelsk
  • Journal: Review of International Political Economy
  • URL 1: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09692290.2022.2069145
  • URL 3: