Religious authority and the 2018 parliamentary elections in Iraq

Rapport
Summary:

Forskningsrapporten analyserer diskursiv produksjon av religiøs autoritet i sjia-Irak og kampen om å gjøre den om til politisk valuta. Datagrunnlaget er fredagsprekener avholdt i forkant av parlamentsvalget i mai 2018.

  • Published year: 2019
  • Full version:
  • Publisher: NUPI
  • Page count: 14
  • Language: English
  • Journal: HYRES Research Note