Resilience in the age of crises

Rapport
Themes
Sikkerhetspolitikk  NATO  Utenrikspolitikk  Europa  Pandemier  Internasjonale organisasjoner  EU
Written by

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske

Tidligere ansatt

Summary:

Denne forskningsrapporten undersøker konseptet 'resiliens' som en respons på ustabilitet og turbulens. Mens 'resiliens' brukes av flere internasjonale organisasjoner og nasjonalstater, hersker det usikkerhet og mangel på enighet om hva konseptet egentlig betyr – det betegner både evnen til å motsette seg endring, samtidig som det betyr det å være tilpasningsdyktig. Denne rapporten gir klarhet i debatten rundt 'resiliens' og argumenterer for at det er nødvendig å inkludere tid som en dimensjon når 'resiliens' skal brukes.