Mathilde Tomine Eriksdatter Giske

Rådgiver

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske er rådgiver i NUPIs forskningsgruppe for fred, konflikt og utvikling

Hun har to mastergrader, en i statsvitenskap og en i historie, fra Universitetet i Agder. Temaet for Giskes masteroppgave i statsvitenskap var EUs utenrikspolitikk, med spesielt fokus på begrepet "resilience".

Hennes forskningsinteresser knytter seg til FN og Sikkerhetsrådet, EUs utenrikspolitikk og europeisk integrasjon, global orden, transnasjonale relasjoner, kvinner, fred og sikkerhet, politisk ekstremisme og maktstrukturer.
 


UTDANNING:

2018 - 2020 Master i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder

2018 - 2020 Master i historie, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder

2019             European Integration Summer School (EISS)

2018             Bachelor i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder

2017             Bachelor i historie, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder

2016             Bachelor i engelsk, Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder

ARBEIDSERFARING:

2021 -           Rådgiver, NUPI

2020 - 2021  Masterstudent/vitenskapelig assistent, NUPI

2019             Vitenskapelig assistent, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder

2019             Praktikant, Oxford Research

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler