Russian Oil Companies in an Evolving World: The Challenge of Change

Academic monograph
Themes
Russland og Eurasia  Energi
Written by

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Summary:

Denne boken handler om de fem største oljeselskapene i Russland og hvordan de håndterer endring.