Security debates and partnership choices in the Nordic states: From differentiation to alignment

Rapport
Screenshot 2022-02-09 at 12.09.05.png
Themes
Forsvar  NATO  Sikkerhetspolitikk  Europa  Norden  Utenrikspolitikk
Written by

Katja Creutz

FIIA

Mikkel Runge Olesen

DIIS

Jakob Linnet Schmidt

DIIS

Anna Lundborg Regnér

UI

Summary:

Sammendrag:
Hvilke sikkerhetsutfordringer vektlegger de nordiske landene i møte med en endret sikkerhetspolitisk kontekst? Hvilke institusjoner, nettverk og enkeltstater søker de mot, og hva slags rolle ønsker de for det norsk sikkerhets- og forsvarssamarbeid fremover? Denne rapporten kartlegger og analyserer sikkerhets- og forsvarsdebattene i Danmark, Finland, Norge og Sverige i 2020 og 2021. Et hovedfunn er at forståelsen og omtalen av den sikkerhetspolitiske situasjonen og av nøkkelpartnere er blitt likere det siste tiåret.