Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Security debates and partnership choices in the Nordic states: From differentiation to alignment

Skrevet av

Kristin Haugevik
Forsker 1
Øyvind Svendsen
Seniorforsker
Katja Creutz
FIIA
Mikkel Runge Olesen
DIIS
Jakob Linnet Schmidt
DIIS
Anna Lundborg Regnér
UI

Red.

Screenshot 2022-02-09 at 12.09.05.png

Sammendrag:

Sammendrag:
Hvilke sikkerhetsutfordringer vektlegger de nordiske landene i møte med en endret sikkerhetspolitisk kontekst? Hvilke institusjoner, nettverk og enkeltstater søker de mot, og hva slags rolle ønsker de for det norsk sikkerhets- og forsvarssamarbeid fremover? Denne rapporten kartlegger og analyserer sikkerhets- og forsvarsdebattene i Danmark, Finland, Norge og Sverige i 2020 og 2021. Et hovedfunn er at forståelsen og omtalen av den sikkerhetspolitiske situasjonen og av nøkkelpartnere er blitt likere det siste tiåret.
  • Published year: 2022
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 42
  • Language: Engelsk

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • NATO
  • Utenrikspolitikk
  • Europa
  • Norden

Skrevet av

Kristin Haugevik
Forsker 1
Øyvind Svendsen
Seniorforsker
Katja Creutz
FIIA
Mikkel Runge Olesen
DIIS
Jakob Linnet Schmidt
DIIS
Anna Lundborg Regnér
UI