Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Self-defence Militias and State Sponsorship in Burkina Faso

Screenshot 2022-03-28 at 12.33.39.png

Sammendrag:

Sammendrag:
Sidan 2015-16 har Burkina Faso vore i konflikt med jihadistiske opprørsgrupper som er aktive over Sahel i Vest-Afrika. Etter kvart som konflikten eskalerte i fleire områdar av landet, blei bruken av væpna sjølforsvarsmilitsar i Burkina Faso svært utbreidd og aktivt sponsa av staten, noko som førte til bekymring for militsar sitt potensial til å forverre konflikten. Hovudårsakene er at sjølvforsvarsmilitsar kan forverre gjensidig mistillit, spenning og vald mellom ulike samfunnsgrupper, mens bruken og statleg sponsing av militsar utsett sivilbefolkninga for represaliar frå opprørarane som oppfattar dei som ein trussel. Resultatet er at den førre presidenten, Roch Marc Kaboré, kan ha gjort meir skade enn nytte ved å opprette sjøvforsvarsmilitsar under det juridiske rammeverket til «Volunteers for the Defense of the Homeland» (VDP) vedtatt einstemmig av Burkina Fasos parlament i januar 2020.

Temaer

  • Terrorisme og ekstremisme
  • Afrika
  • Sårbare stater
  • Opprørsgrupper