Viljar Haavik

Stipendiat

Viljar Haavik er stipendiat tilknytta Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling, som ein del av forskingsprosjektet Sårbare stater, statsbygging og skatt

Haaviks doktograd tar for seg korleis sårbare statar sin politiske autoritet til å skattlegge blir utfordra av ulike ikkje-statlege aktørar med eit fokus på Mali og Liberia. Tidlegare interesser inkluderer årsaker til valdeleg ekstremisme, usikkerheit og konflikt i sårbare statar i Sahel i Vest-Afrika. Han tar del forskingsnettverket TaxCapDev


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler