Sharing the Spoils: Winners and Losers in the Belt and Road Initiative in Myanmar

Academic article
Summary:

Denne artikkelen analyserer virkningen av Kinas BRI på forskjellige økonomiske aktører in Myanmar. Den hypotiserer at BRI kan føre til store endringer, fordi kinesiske prosjekter vil endre Myanmars økonomi på mange måter. Artikkelen drøfter også hvordan BRI kan endre konflikt-dynamikker i Myanmar