false = not relative url Sikkerhetspolitiske mål og virkemidler | NUPI

Sikkerhetspolitiske mål og virkemidler

Book title: Anarki, makt og normer : Innføring i internasjonal politikk

Del av bok/rapport
Themes
Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk
Written by

John Kristen Skogan

Seniorforsker Emeritus

  • Published year: 2011
  • Page count: 423
  • Language: Norsk
  • Pages: 102 - 149