Small States at the Top of Global Diplomacy: Different Tactics of Estonia and Norway on the UN Security Council

Populærvitenskapelig artikkel
Summary:

Kronikk om hva valgte medlemmer av FNs sikkerhetsråd kan håpe å oppnå i en internasonal kontekst preget av stormaktsspenninger og ineffektive arbeidsmetoder.