Small States at the Top of Global Diplomacy: Different Tactics of Estonia and Norway on the UN Security Council

Populærvitenskapelig artikkel
Themes
FN
Written by

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

 

Summary:

Kronikk om hva valgte medlemmer av FNs sikkerhetsråd kan håpe å oppnå i en internasonal kontekst preget av stormaktsspenninger og ineffektive arbeidsmetoder.