Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Stories we live by: the rise of Historical IR and the move to concepts

Skrevet av

Halvard Leira
Forskningssjef, Forsker I
Oliver Kessler

Red.

CRIA.jpeg

Sammendrag:

I denne artikkelen, starter forfatterne med å sitere Tyrion Lannister fra Game of Thrones på at “There’s nothing more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it”. Med dette utgangspunktet diskuterer de så hvordan tradisjonelle fortellinger om internasjonal politikk fortsetter å prege faget Internasjonal Politikk, lenge etter at de har blitt avkledd og avslørt som myter. I stor grad skyldes dette at fortiden leses med nåtidig blikk, og at vi bruker begreper om fortiden som var ukjente (og ville ha vært uforståelige) i sin samtid. En mulig løsning, presentert i artikkelen, ligger i å ta begrepshistorie på alvor og undersøke hvordan å gå inn i fortidige begreper åpner opp for nye forståelseshorisonter, i fortid, nåtid og fremtid.

Temaer

  • Historisk IR