Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Stormaktenes militærmakt: Militær kapasitet og muligheter for å bidra med forsterkninger til Norge

ac0004078276-RapportSU.png

Sammendrag:

Norsk forsvarspolitikk bygger på en tro på at medlemskapet i NATO og partnerskap med viktige allierte vil sikre at Norge får militære forsterkninger dersom en krig bryter ut. Kollektivt forsvar og bilateralt samarbeid er to av tre grunnpilarer i det norske forsvarskonseptet (Figur 1). USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike er regnet som de viktigste stormaktene i NATO. Denne rapporten gir et bilde av hvordan disse stormaktenes væpnede styrker er utformet, hvordan de utvikler seg, hva de er i stand til å gjøre, og hvor mye de kan gjøre på en gang. Hensikten er å forbedre forståelsen av hva Norge kan forvente å få av militær støtte i krig.
  • Published year: 2023
  • Publisher: NUPI
  • Language: Norsk

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Europa
  • Nord-Amerika