Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Ståle Ulriksen

Forsker
Såle Ulriksen gammelt cropped.jpeg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen med bistilling på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Forskningsområdet hans dreier seg rundt forsvars- og sikkerhetspolitikk, studier av krig, militære strukturer, doktriner og operasjoner. Spesiell vekt på militære forhold i det maritime domenet.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Norden
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
 • Opprørsgrupper
 • Hav
 • EU
 • Komparativ metode

Utdanning

1990 Cand. Polit fra Institutt for Sammenliknende Politikk, UIB

Arbeidserfaring

2022- Bistilling ved NUPI (20 prosent)

2017-2020 Fast gjestekommentator i Bergens Tidende

2012-2017 Bistilling ved NUPI (20 prosent)

2012- Forsker, prosjektleder og hovedlærer Sjømakt, FHS Sjøkrigsskolen

2007-2012 Bistilling ved Sjøkrigsskolen, (20 prosent)

2007-2012 Leder Avdeling for Sikkerhet og Krisehåndtering, NUPI

2006-2007 Leder Avdeling for Internasjonal Politikk, NUPI

2001-2002 Leder FN-programmet, NUPI

2000-2006 Assisterende direktør, NUPI

1992-2000 Forsker på NUPI

1991-1992 Forsker ved Institutt for Sammenliknende Politikk, UIB

Aktivitet

Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Hvor mye hjelp kan Norge få i krig?

Vi kan ikke lenger lene oss på at NATO-stormaktene skal redde oss i en krigssituasjon, ifølge en ny NUPI-rapport av Ståle Ulriksen.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Norden
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Stormaktenes militærmakt: Militær kapasitet og muligheter for å bidra med forsterkninger til Norge

Norsk forsvarspolitikk bygger på en tro på at medlemskapet i NATO og partnerskap med viktige allierte vil sikre at Norge får militære forsterkninger dersom en krig bryter ut. Kollektivt forsvar og bilateralt samarbeid er to av tre grunnpilarer i det norske forsvarskonseptet (Figur 1). USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike er regnet som de viktigste stormaktene i NATO. Denne rapporten gir et bilde av hvordan disse stormaktenes væpnede styrker er utformet, hvordan de utvikler seg, hva de er i stand til å gjøre, og hvor mye de kan gjøre på en gang. Hensikten er å forbedre forståelsen av hva Norge kan forvente å få av militær støtte i krig.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
ac0004078276-RapportSU.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg