Ståle Ulriksen

Forsker

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen med bistilling på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Forskningsområdet hans dreier seg rundt forsvars- og sikkerhetspolitikk, studier av krig, militære strukturer, doktriner og operasjoner. Spesiell vekt på militære forhold i det maritime domenet.


Utdanning

1990 Cand. Polit fra Institutt for Sammenliknende Politikk, UIB

Arbeidserfaring

2022- Bistilling ved NUPI (20 prosent)

2017-2020 Fast gjestekommentator i Bergens Tidende

2012-2017 Bistilling ved NUPI (20 prosent)

2012- Forsker, prosjektleder og hovedlærer Sjømakt, FHS Sjøkrigsskolen

2007-2012 Bistilling ved Sjøkrigsskolen, (20 prosent)

2007-2012 Leder Avdeling for Sikkerhet og Krisehåndtering, NUPI

2006-2007 Leder Avdeling for Internasjonal Politikk, NUPI

2001-2002 Leder FN-programmet, NUPI

2000-2006 Assisterende direktør, NUPI

1992-2000 Forsker på NUPI

1991-1992 Forsker ved Institutt for Sammenliknende Politikk, UIB

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler