Thailand: Improving the Business Climate for Renewable Energy Investment

Rapport
Themes
Internasjonale investeringer  Asia  Klima  Energi  Styring
Written by

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Haakon Fossum Sagbakken

Tidligere ansatt

Summary:

Thailand er ledende på fornybar energi blant ASEAN-landene. Fra 2006 til 2018 tiltrakk Thailand seg mer enn 10,7 milliarder USD i investeringer i fornybar energi. Landets kapasitet for fornybar energi utgjorde i 2019 over 60% av den totale kapasiteten i ASEAN-området. Fornybare energikilder utgjorde 15% av den thailandske energimiksen i 2018, og målet er at denne andelen skal øke til 30% i 2036. Til tross for dette stagnerte investeringene i Thailand i 2018-2019. Forfatterne av denne policy brief-en foreslår fem tiltak som kan forbedre attraktiviteten til Thailands investeringsklima både på kortere og lengre sikt:
1) Få på plass et dedikert departement for fornybar energi.
2) Utvide og forbedre regelverket.
3) Legge bedre til rette for direkte energihandel mellom energiprodusenter (peer-to-peer)
4) Bygge opp kapasitet for styring av fornybar energi.

  • Published year: 2020
  • Full version:
  • Publisher: ASEAN Centre for Energy (ACE)
  • Page count: 3
  • Language: English
  • URL 1: https://www.researchgate.net/publication/341794262
  • URL 2: https://www.academia.edu/43232843/Thailand_Improving_the_Business_Climate_for_Renewable_Energy_Investment
  • URL 3: