The ASEAN climate and energy paradox

Academic article
Themes
Energi  Klima
Written by

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Haakon Fossum Sagbakken

Tidligere ansatt

Summary:

Denne artikkelen ser på misforholdet mellom ASEAN-landenes store sårbarhet for klimaendringer og beskjedne innsats for å bekjempe klimaendring.