Hopp til innhold
NUPI skole

The European Maritime Security and Defence Policy Architecture: Implications for Norway

Skrevet av

Marianne Riddervold
Forsker I (bistilling)
Ruxandra-Laura Bosilca
Senior Research Fellow, Inland Norway University of Applied Sciences

Red.

Screenshot 2022-06-02 at 14.08.30.png

Sammendrag:

Maritim sikkerhet står høyt på den internasjonale og europeiske sikkerhetsagendaen, og derfor har en rekke nye initiativer og handlinger utviklet seg innenfor EU, NATO og gjennom bilaterale/minilaterale avtaler.

For å øke Europas felles kapasitet og sikre mer målrettede reaksjoner, er det behov for bedre koordinering mellom ulike organisasjoner og fora. NATOs 2022 strategiske konsept og EUs parallelle strategiske kompass tilbyr en mulighet til å gjøre dette.

Bilaterale og minilaterale forsvarsgrupperinger kan styrke europeisk maritim sikkerhet ved å akselerere kapasitetsutvikling og fremme forbedrede nivåer av interoperabilitet.

Norge bør videreutvikle sin politiske dialog og praktiske samarbeid med EU, og sikre deltakelse i store forsvarsinitiativer som EDF og PESCO, ulike programmer og samarbeidsordninger med EUsForsvarsbyråe (EDA).

Norge bør forfølge ytterligere lederroller i NATO for å styrke både nasjonale interesser og transatlantisk sikkerhet innenfor det maritime sikkerhetsdomenet.

Norge bør aktivt fremme forsterket EUNATO-samarbeid om maritime sikkerhetsspørsmål, inkludert nærmere samordning av strategisk tenkning, politikk og investeringer hos de to organisasjonene.

Minilaterale’ strukturer kan tillate Norge å slå seg sammen med likesinnede nasjoner for å handle raskt i maritime spørsmål av felles betydning.
  • Published year: 2021
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 4
  • Language: Engelsk

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • NATO
  • Europa
  • EU

Skrevet av

Marianne Riddervold
Forsker I (bistilling)
Ruxandra-Laura Bosilca
Senior Research Fellow, Inland Norway University of Applied Sciences