The Fight Over Freedom in 20th- and 21st-Century International Discourse Moments of ‘self-determination’

Academic anthology
Summary:

Denne boken viser hvordan en kamp mellom to ulike ideer om frihet har spilt seg ut i de siste hundre års internasjonal diskurs om ‘selvbestemmelse’: en ‘radikal’ frihetsidé og en ‘liberal-konservativ’ idé om frihet.

Boken kaster nytt lys på de historiske øyeblikkene siden begynnelsen av 1900-tallet da ‘selvbestemmelse’ var et internasjonalt sentralt begrep; den omdefinerer også den nyere historien om den internasjonale betydningen av ‘frihet’.

  • Published year: 2020
  • Full version: Kan kjøpes her
  • Publisher: Palgrave Macmillan
  • Page count: 241
  • Language: English