The future of UN peace operations: Principled adaptation through phases of contraction, moderation, and renewal

Academic article
Summary:

Denne artikkelen tar for seg fremtiden til FNs fredsoperasjoner gjennom en kompleksitetsteori. På kort sikt må fredsbevaring tilpasse seg konsekvensene av COVID-19-pandemien og slutten på Trumps presidentskap. På mellomlang sikt vil fredsbevaring gå gjennom en fase med usikkerhet og turbulens på grunn av geopolitiske maktforskyvninger. På lang sikt må fredsbevaring tilpasse seg en ny multipolar global orden preget av sameksistens, og et skiftende sikkerhetslandskap formet av blant annet klimaendringer, urbanisering og ny teknologi. Gjennom tre faser med sammentrekning, moderasjon og tilpasning vil FNs fredsbevaring sannsynligvis bli ført med en prinsipiell adaptiv tilnærming, som gjør at den kan tilpasse seg realitetene i øyeblikket og samtidig være seg tro mot sin kjerne og identitet. Som et resultat vil FNs fredsbevaring sannsynligvis forbli et av de mest synlige symbolene på global styring og internasjonalt samarbeid.