Hopp til innhold
NUPI skole

Bok

Publisert:

The Palgrave Handbook of EU Crises

Skrevet av

Red.

Marianne Riddervold
Forsker I (bistilling)
Jarle Trondal
Akasemi Newsome

Sammendrag:

Denne boken om kriser EU møter, undersøker unionens respons på kriser på tvers av politikkområder og institusjoner – på institusjonelt nivå, og på policy-nivå. Blant slike kriser finner vi Euro-krisen, Brexit, Ukraina-krisen og andre utenrikspolitiske kriser, migrasjonskrisen, legitimitetskrisen og den globale helsekrisen covid-19 brakte med seg. Boken bidrar til vår forståelse av hvordan kriser påvirker institusjonell endring og kontinuitet, beslutningstakingsatferd og -prosesser, og politikkutforming. Den byr på en systematisk diskusjon om hvordan det eksisterende repertoaret av teorier forstår kriser, og hvor godt de fanger krisetider og disintegrasjon. Mer generelt ser denne håndboken på hvordan offentlige organisasjoner håndterer kriser, og sonderer på den måten hvor bærekraftige og robuste slike er i perioder preget av kriser og uro.
 • Published year: 2020
 • Full version: Les mer om boken
 • Publisher: Palgrave Macmillan
 • Page count: 796
 • Language: Engelsk

Temaer

 • Regional integrasjon
 • Europa
 • Migrasjon
 • Pandemier
 • Klima
 • Styring
 • EU

Red.

Marianne Riddervold
Forsker I (bistilling)
Jarle Trondal
Akasemi Newsome