The Rankings Game: A Relational Approach to Country Performance Indicators

Vitenskapelig artikkel
Screenshot-2021-08-24-at-15.39.12_large.png
Summary:

Ettersom antallet internasjonale rangeringer har økt drastisk siden 1990-tallet, har en mengde forskning vokst frem for å undersøke og forstå dem. Målet med denne artikkelen er å bidra med en oversikt over dette arbeidet og kartlegge produktive retninger for framtidig forskning. Kort sagt, tidligere forskning har vært overraskende tause om sammenhengene mellom flere aktører og deres økonomiske dimensjoner som kjernen i CPI-aktiviteter. For å vektlegge viktige sosioøkonomiske relasjoner, utvikler vi en relasjonell heuristikk basert på en sportsanalogi: de involverte aktørene i opprettelsen og vedlikeholdet av CPI-er kan produktivt tilnærmes som et kompleks av spillere, dommere, trenere og publikum. En slik analogi hjelper oss bedre å forstå hvordan CPI-er oppstår og er opprettholt, selv når de støtter seg på tvilsomme data og effektene deres er perverse. Vi bruker nasjonmerkerangeringer - oversett i internasjonal relasjonsforskning - som empirisk illustrering.

  • Published year: 2021
  • Full version:
    viab017.pdf (941,4 kB)
  • DOI: https://doi.org/10.1093/isr/viab017
  • Page count: 28
  • Language: Engelsk
  • Journal: International Studies Review
  • URL 1: https://academic.oup.com/isr/advance-article/doi/10.1093/isr/viab017/6261801?login=true
  • URL 3: