"The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace"

Book review
Summary:

For de av oss som følger diskusjonen om Russland i verdenspolitikken tett, er det noen ofte gjentatte utsagn som etter hvert utløser en slags matthet eller kynisme. At Russland har kodifisert og fører en «hybrid krig» mot Vesten, er et av disse. Problemet med utsagnet er ikke at Russland ikke ser seg som i konflikt med Vesten og opptrer deretter. Det gjør Russland. Problemet er at dette begrepet hverken er sentralt eller nytt for russiske militære tenkere rent faktisk. Videre gir den gjentatte påstanden om at hybrid krigføring er en russisk praksis oss inntrykk av at Russlands ledere helt på egen hånd har klekket ut en ny, skummel form for krig. I denne situasjonen er Oscar Jonssons bok The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace et sårt tiltrengt, nitid dokumentert og ypperlig bidrag til forskning og opplysning.

  • Published year: 1986
  • DOI: https://doi.org/10.23865/noros.v34.2552
  • Page count: 4
  • Language: Norwegian
  • Volume: 32
  • Journal: Nordisk Østforum
  • URL 1: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2552/4625
  • URL 3: