The Shifting Boundaries of Nordic Defence Cooperation

Rapport
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  NATO  Norden
Written by

Maren Garberg Bredesen

Tidligere ansatt

Red.:

Summary:

Nordsk og norsk forsvarssamarbeid er i endring som følge av de mang enye europeiske initiativene på feltet.Er det en fare for at alle disse nye samarbeidsformatene undergraver hverandre og blir for krevend eå være med på for mindre land, som de nordiske?

  • Published year: 2020
  • Full version:
  • Publisher: NUPI
  • Page count: 8
  • Language: English
  • Journal: Research Paper
  • URL 1: https://www.nupi.no/nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norges-sikkerhetspolitiske-rammer-i-en-ny-tid
  • URL 3: