Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Trade and trust: the role of trade in de facto state conflict transformation

Skrevet av

Tamta Gelashvili
Tidligere ansatt
Helge Blakkisrud
Seniorforsker (bistilling)
Nino Kemoklidze

Red.

Sammendrag:

De factostater - ikke anerkjente enheter som løsriver seg og som karrer seg til et levebrød i utkanten av det internasjonale systemet - er ofte sterkt avhengige av eksterne patronstater for økonomisk hjelp og investering. Når morsstaten - staten som de factostaten søker å bryte ut av - svarer på forsøket på løsrivelse ved å innføre sanksjoner eller økonomiske blokkeringer, forverrer dette ytterligere en avhengighet av patronstaten. På grunn av manglende internasjonal anerkjennelse har de factostater ofte begrensede muligheter til samhandling med omverdenen utenfor patronstaten og morsstaten. En nærmere undersøkelse av en slik de factostat, Abkhazia, avslører imidlertid at de factostater kan ha noe uavhengig økonomisk styringsevne. Abkhasias manøvrering mellom Russland som "skytshelgen", Georgia som "morsstat", og det bredere internasjonale samfunnet (her eksemplifisert med EU) innen handel og økonomisk samhandling har viktige implikasjoner for vår forståelse av hvordan konflikter knyttet til de factostater transformeres.
  • Published year: 2021
  • Publisher: Nupi
  • Page count: 4
  • Language: English
  • Journal: NUPI Policy Brief

Temaer

  • Handel
  • Russland og Eurasia
  • Konflikt

Skrevet av

Tamta Gelashvili
Tidligere ansatt
Helge Blakkisrud
Seniorforsker (bistilling)
Nino Kemoklidze