UN local peacebuilding and transition in Haiti: Contextualizing early peacebuilding activities to local circumstances. Haiti case-study field report

Security in Practice
Themes
FN  Sør- og Mellom-Amerika  Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk
Written by

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling