Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

UN Security Council to Discuss Climate-Related Conflict, But What Role Should It Play?

Skrevet av

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Elisabeth L. Rosvold
Kyungmee Kim
Kheira Tarif

Red.

Global-Observatory_large.png

Sammendrag:

I august kalte FNs generalsekretær den siste rapporten fra FNs Klimapanel (IPCC) "kode rød for menneskeheten", og bemerket at bevisene er ubestridelige: global oppvarming påvirker alle verdens regioner. Hans budskap er et som alle land etterhvert anerkjenner: klimaendringer er ikke kun en fremtidig risiko, men påvirker allerede alle aspekter av våre liv, inkludert vår evne til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet.
 • Published year: 2021
 • Page count: 1
 • Language: Engelsk
 • Journal: IPI
 • URL 1: https://theglobalobservatory.org/2021/09/un-security-council-to-discuss-climate-related-conflict-but-what-role-should-it-play/
 • URL 3:

Temaer

 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Naturressurser og klima
 • Klima

Skrevet av

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Elisabeth L. Rosvold
Kyungmee Kim
Kheira Tarif