UN Security Council to Discuss Climate-Related Conflict, But What Role Should It Play?

Op-ed
Global-Observatory_large.png
Summary:

I august kalte FNs generalsekretær den siste rapporten fra FNs Klimapanel (IPCC) "kode rød for menneskeheten", og bemerket at bevisene er ubestridelige: global oppvarming påvirker alle verdens regioner. Hans budskap er et som alle land etterhvert anerkjenner: klimaendringer er ikke kun en fremtidig risiko, men påvirker allerede alle aspekter av våre liv, inkludert vår evne til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet.

  • Published year: 2021
  • Page count: 1
  • Language: Engelsk
  • Journal: IPI
  • URL 1: https://theglobalobservatory.org/2021/09/un-security-council-to-discuss-climate-related-conflict-but-what-role-should-it-play/
  • URL 3: