Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Unity in Goals, Diversity in Means - and the discourse on female peacekeepers in UN peace operations.

Skrevet av

Kari M. Osland
Direktør
Jenny Nortvedt
Tidligere ansatt
Maria Gilen Røysamb
Tidligere ansatt

Red.

Sammendrag:

Kjønnsparitet på alle nivåer i FN, som et middel for å oppnå likestilling, er en to tiår gammel forpliktelse, som gjenspeiler kjerneverdier like gamle som FN selv. Til tross for dette har framgangen med å øke antallet kvinnelige fredsbevarere vært treg og ujevn, særlig i uniformerte roller - men også i sivile og som deltagere i fredsprosesser. Dette skyldes en rekke årsaker, men særlig mangel på politisk vilje, finansiering og ansvarlighet, samt motstand mot likestilling. Vi argumenterer for et paradigmeskifte, både basert i bedre prestasjoner, men også på et normativt likestillingsgrunnlag. For å implementere allerede avtalte planer og resolusjoner, må FN og dets medlemsland fokusere mer på den operasjonelle verdien av mangfold, både for nasjonale sikkerhetsstyrker og i fredsoperasjoner. Kjønn bør betraktes som en sentral komponent i dette mangfoldet. I den nåværende situasjonen, der vi er vitne til et tilbakeslag når det gjelder støtte til kvinners rettigheter så bør sikring av mangfold ikke bare betraktes som en hovedprioritet, men også et nasjonalt og internasjonalt sikkerhetsimperativ.
 • Published year: 2020
 • Publisher: NUPI
 • Page count: 35
 • Language: English
 • Journal: Working Paper

Temaer

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Pandemier
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN

Skrevet av

Kari M. Osland
Direktør
Jenny Nortvedt
Tidligere ansatt
Maria Gilen Røysamb
Tidligere ansatt