Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

US-Norway Bilateral Defense Agreements: a partnership that strengthens NATO

Skrevet av

Patrick J. Cullen
Tidligere ansatt
Ole Martin Stormoen
Forsker

Red.

Sammendrag:

Forsvarssamarbeidet mellom USA og Norge utgjør en helt sentral del av vårt nasjonale forsvar i en eventuell militær konflikt.
Store deler av dette samarbeidet består av bilaterale avtaler som legger rammene for hvordan amerikanerne skal kunne komme oss til unnsetning i krisetid. Helt siden andre verdenskrig har disse avtalene, i mye større grad enn hva som kommer frem i offentligheten, dannet ryggraden også i NATOs rammeverk. Omfanget og utviklingen i det bilaterale forsvarssamarbeidet viser at avtalene er limet som gjør at også det multilaterale og kollektive forsvaret av Norge henger sammen til et troverdig hele.
  • Published year: 2020
  • Page count: 4
  • Language: English

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • NATO
  • Utenrikspolitikk

Skrevet av

Patrick J. Cullen
Tidligere ansatt
Ole Martin Stormoen
Forsker