false = not relative url US-Norway Bilateral Defense Agreements: a partnership that strengthens NATO | NUPI

US-Norway Bilateral Defense Agreements: a partnership that strengthens NATO

Rapport
Summary:

Forsvarssamarbeidet mellom USA og Norge utgjør en helt sentral del av vårt nasjonale forsvar i en eventuell militær konflikt.
Store deler av dette samarbeidet består av bilaterale avtaler som legger rammene for hvordan amerikanerne skal kunne komme oss til unnsetning i krisetid. Helt siden andre verdenskrig har disse avtalene, i mye større grad enn hva som kommer frem i offentligheten, dannet ryggraden også i NATOs rammeverk. Omfanget og utviklingen i det bilaterale forsvarssamarbeidet viser at avtalene er limet som gjør at også det multilaterale og kollektive forsvaret av Norge henger sammen til et troverdig hele.