Ole Martin Stormoen

Forsker

Ole Martin Stormoen er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, og har tidligere vært forskningsassistent og koordinator for Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Stormoens doktorgrad analyserer norsk strategisk kultur, og undersøker hvordan strategisk kultur endres, og hvilke mekanismer som kan forklare slike endringer. I tillegg til forsvars-, sikkerhets-, og utenrikspolitikk, er hans forskningsinteresser årsaker til politisk vold, terrorisme og ekstremisme, med hovedfokus på jihadisme, og ulike mottiltak mot disse.

Han har en mastergrad i Freds- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo, og har også studert arabisk og midtøstenstudier ved UiO. Hans masteroppgave er en systematisk gjennomgang av forskningen omkring årsakene til jihadistisk terrorisme. Han har i tillegg en bachelorgrad i historie og har arbeidserfaring fra bl.a. Krigsskolen, Forsvaret (Kosovo Force), og som miljøarbeider innen psykisk helse.

 


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler