– Vi må anta at vi overvåkes

Popular scientific article
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Etterretning
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Summary:

Det er sannsynlig at store deler av vår kommunikasjon kan plukkes opp amerikanske myndigheter dersom de ønsker det

  • Published year: 2020
  • Page count: 1
  • Language: Norwegian
  • Journal: Forsvarets Forum
  • URL 1: https://forsvaretsforum.no/etterretning-f-35-meninger/vi-ma-anta-at-vi-overvakes/169542
  • URL 3: